ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej” w ramach projektu: „Nowa Perspektywa!”   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Nowa […]

Halo Senior – system teleopieki

Halo Senior – system teleopieki z wykorzystaniem opaski monitorującej i aplikacji webowej… Opaska telemedyczna Halo Senior jest urządzeniem przeznaczonym dla osób wymagających stałej opieki – zwiększa ich bezpieczeństwo, samodzielność oraz zapewnia poczucie komfortu. Dodatkowo wyposażona jest w przyciski, które pozwalają użytkownikowi połączyć się z trzema przypisanymi numerami telefonów i w razie potrzeby wezwać pomoc. Użytkownik […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Opiekunka dziecięca” w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra”   OPIS PRZEDMIOTU […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „WIEKOWI=PRZEBOJOWI”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „Wiekowi = przebojowi”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]

Bezpłatny kurs komputerowy i j. angielskiego – Mazowieckie

Bezpłatny kurs komputerowy i j. angielskiego dla pracujących i bezrobotnych Zdobądź bezpłatnie kwalifikacje cyfrowe, naucz się angielskiego. Zapewniamy podręcznik i certyfikat. CO OFERUJEMY? – szkolenia z zakresu języka angielskiego (60 godzin) – szkolenia komputerowe (80 godzin) – zajęcia blisko miejsca zamieszkania, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów – możliwość zdobycia certyfikatów zewnętrznych uznawanych na rynku pracy – […]

Opaska dla Seniora – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje Program Opieka 75+

Opaska dla Seniora – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje Program Opieka 75+ Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na […]

Bezpłatne prawo jazdy kat. B, C+E

Bezpłatne prawo jazdy kat. B, C+E Oferujemy możliwość bezpłatnego uzyskania prawa jazdy kategorii B lub C+E w oparciu o projekt „Akcja Integracja i Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki: – niepełnosprawne; – bierne zawodowo; – pełnoletnie; – z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym; – zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego: miasto Bełżyce, […]

Nieruchomości Seniora – bezpłatne porady…

NIERUCHOMOŚCI SENIORA – BEZPŁATNE PORADY to projekt, który realizujemy w Lublinie we współpracy z ekspertami rynku mieszkaniowego.  Dzięki niemu osoby starsze otrzymują bezpłatnie porady dotyczące wszelkich spraw związanych z nieruchomościami. Pomagamy też w rozwiązaniu trudnych spraw dotyczących: zadłużenia – oddłużenia, egzekucji oraz licytacji komorniczej, podziału majątku, alimentów problemów dotyczących lichwy i pożyczek pozabankowych, wadliwych nakazów […]

Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym…

Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym – ponad 84 tys. osób skorzystało z różnych form wsparcia we wszystkich programach operacyjnych UE dla seniorów – poinformował w czwartek (14 grudnia) wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Wiceminister wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w trakcie której posłowie wysłuchali informacji MR na temat możliwości finansowania ze środków europejskich […]