Bezpłatne szkolenie Wsparcie opiekunów faktycznych

13 lipca 2020 r. ruszyliśmy z drugą edycją szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanego w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szkolenie skierowane jest do osób będących opiekunem osoby niesamodzielnej, zagrożonych ubóstwem lub […]

Dzieje się w Ciasnej!

Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością powróciliśmy na salę szkoleniową i w planach rozpoczęcie szkoleń dla kolejnych grup. W związku z realizacja projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” w partnerstwie z Gminą Ciasna podjęliśmy szereg działań: Dobiegło końca szkolenie pn. wsparcie opiekunów faktycznych dla grupy 1 W lipcu […]

Fundacja wspiera Seniorów

W piątek 26 czerwca 2020 r. Zespół Fundacji na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” spotkał się z Seniorami z Klubu Seniora w Cycowie, utworzonym w ramach projektu “Wiekowi = Przebojowi”. Projekt realizowany był w partnerstwie z  Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej od września 2018 r. do maja 2019 r. w […]

Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia. – Diagnoza potrzeb osób starszych

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu “Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia.” zapraszamy do wzięcia udziału w Diagnozie potrzeb osób starszych. Celem diagnozy jest zbadanie potrzeb i oczekiwań Seniorów wobec wolontariuszy. Wyniki z przeprowadzonego badania posłużą do opracowania nowego modelu wolontariatu międzypokoleniowego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, a wypełnienie jej nie […]

Nowy projekt – Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia.

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację nowego, ponadnarodowego projektu “Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia.” W ramach projektu, wspólnie z naszym partnerem Polska Macierz Szkolna w Belgii będziemy wypracowywać nowy model wolontariatu międzypokoleniowego. W związku z tym przeprowadzamy diagnozę potrzeb wolontariuszy pracujących na rzecz osób starszych. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety […]

Start szkoleń

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenie pn. “Wsparcie opiekunów faktycznych” dla pierwszej grupy realizowane w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna. W związku z występowaniem w kraju epidemii koronawirusa szkolenie realizowane jest z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego.

Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – Informacja ogólna

Szanowni Państwo! W związku z nowymi informacjami dotyczącymi “odmrażania” gospodarki mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli rozpocząć zajęcia dla opiekunów faktycznych w formie stacjonarnej realizowane w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna. Szczegółowe dane będziemy Państwu przekazywać w telefonicznych rozmowach.

Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – Informacja ogólna

Szanowni Państwo! Informujemy, iż rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 uniemożliwiło nam realizację projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna nr RPSL.09.02.01-24-0304/19 w tradycyjnej formie. Obecnie Zespół Projektu rozważa nad wszystkimi możliwymi formami realizacji wsparcia uwzględniając przy tym Państwa bezpieczeństwo. O wszystkich ustaleniach będziecie […]

Projekt Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – Informacja ogólna

Szanowni Państwo! W związku z występującą w Polsce epidemią COVID-19 część działań związanych z realizacją poszczególnych form wsparcia w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna nr RPSL.09.02.01-24-0304/19 została wstrzymana do odwołania. Zespół Projektu w dalszym ciągu dba o prawidłową realizację projektu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz […]

Lista Halo Senior

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy aktualną Listę Halo Senior powstałą w ramach naszej akcji #HaloSenior. Przypominamy, jeśli Wasza organizacja, firma, instytucja organizuje pomoc dla osób starszych w obecnym czasie zagrożenia epidemiologicznego lub słyszeliście o tego typu formach wsparcia zgłoście się do nas. Chętnie umieścimy Was na Liście Halo Senior, tak, aby nasi Seniorzy mieli zawsze aktualne […]