Akcja #HaloSenior

Wczoraj, w związku z występowaniem koronawirusa już w województwie lubelskim, na naszym fundacyjnym Facebooku opublikowaliśmy post, w którym usiłowaliśmy zebrać wszystkie kontakty do instytucji, które oferują pomoc Seniorom. Przygotowując ten wpis zauważyliśmy, że nie jest łatwo znaleźć takie informacje. Zainspirowało nas to do stworzenia jednego miejsca, jednej listy, na której znajdować się będą wszystkie instytucje […]

Poszukujemy psychologa do pracy

Fundacja Na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w związku z realizacją projektu poszukuje osoby do pracy na stanowisku PSYCHOLOG. Opis stanowiska: Praca na stanowisku PSYCHOLOG będzie polegała na przeprowadzeniu rozmowy z 20 Seniorami podczas trzygodzinnego spotkania z każdym z nich. Spotkania będą odbywały się na terenie Gminy Ciasna (województwo śląskie). Efektem spotkania będzie opracowanie indywidualnej oceny […]

Projekt – Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym projekcie pn. ” Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” Zapraszamy do udziału: 20 osób (12K, 8M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC) […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/07/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/07/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”, w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0167/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa […]

Uruchomienie Klubu Seniora

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” wraz z Instytutem Rozwiązań Biznesowych serdecznie zaprasza osoby w wieku 50 + zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora funkcjonującego w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7. Klub Seniora powstał w ramach realizacji projektu „Pora na Seniora” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0032 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej” w ramach projektu: „Nowa Perspektywa!”   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Nowa […]

Halo Senior – system teleopieki

Halo Senior – system teleopieki z wykorzystaniem opaski monitorującej i aplikacji webowej… Opaska telemedyczna Halo Senior jest urządzeniem przeznaczonym dla osób wymagających stałej opieki – zwiększa ich bezpieczeństwo, samodzielność oraz zapewnia poczucie komfortu. Dodatkowo wyposażona jest w przyciski, które pozwalają użytkownikowi połączyć się z trzema przypisanymi numerami telefonów i w razie potrzeby wezwać pomoc. Użytkownik […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Opiekunka dziecięca” w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra”   OPIS PRZEDMIOTU […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „WIEKOWI=PRZEBOJOWI”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „Wiekowi = przebojowi”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]