Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów BONUM VITAE w partnerstwie z Gminą Ciasna zaprasza do udziału w projekcie:
Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Projekt skierowany jest do 20 osób (12K, 8M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC) oraz 32 opiekunów faktycznych (12K, 10M), tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą niesamodzielną, niebędących opiekunem zawodowym i niepobierających wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielna, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC)

Możliwy jest udział w projekcie opiekunów faktycznych bez jednoczesnego udziału podopiecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 20 osób [12K,8M] powyżej 60r.ż.,wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost umiejętności u 32 opiekunów faktycznych [22K,10M],zamieszkałych na obszarze Gminy Ciasna w rozumieniu przepisów KC w terminie 02.2020r.-12.2020r.

Oferujemy:

– dla osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych:

  • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
  • teleopiekę (dostęp do opasek Halo Senior wraz z rocznym abonamentem)

dla opiekunów faktycznych:

  • szkolenie pn. wsparcie opiekunów faktycznych (84h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji)

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę
  • materiały szkoleniowe podczas szkolenia
  • catering podczas szkolenia

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Ciasna (województwo śląskie) w terminie 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 296 800,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 252 280,00 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Regulamin projektu