O fundacji

Fundacja na Rzecz Seniorów BONUM VITAE – dobre życie dla Seniorów!

Naszą misją jest dobre życie dla Seniorów – posiadamy ofertę usług informacyjnych oraz edukacyjnych adresowaną do osób starszych, jesteśmy instytucją otwartą na potrzeby Seniorów.

Jesteśmy współzałożycielem i członkiem Lubelskiego Klastra Seniora.

Fundacja jest laureatem konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i aktualnie, w ramach tego programu, realizuje innowacyjny projekt pn. „ Lubelscy Seniorzy wiedza więcej”; celem projektu jest wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji z zakresu m.in. postępowań egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego, spraw odszkodowawczych.

Ponadto Fundacja „Bonum Vitae”, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi – również zrzeszonymi w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – przygotowuje ofertę kulturalną dla osób starszych, mieszkańców Lublina. Fundacja prowadzi dokładną analizę potrzeb osób starszych – grupy docelowej jej działań. W roku 2016 Fundacja zrealizowała dwa zadania publiczne dot. edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin.

Fundator i Prezes Zarządu:

Mgr Piotr Nakonieczny – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach projektu „Standardy działania III sektora – EXECUTIVE EDUCATION dla kadr NGO”

– członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WL 2014 – 2020;

– członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego 2014 – 2016;

– członek komisji konkursowych powoływanych przez  Zarząd Województwa Lubelskiego, oceniających oferty na realizację zadań publicznych składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r.;

– uczestniczy w pracach Komisji Konkursowych powołanych przez Prezydenta  Miasta Lublin w latach 2015 – 2018;

– członek komisji rewizyjnej i doradca Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ( FLOP ).