Bezpłatne warsztaty online “Zrozumieć wiek”

Fundacja na rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w partnerstwie z Polska Macierz Szkolna w Belgii obecnie realizuje grant pt. „Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia.” W związku z powyższym z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach “Zrozumieć wiek”, w jednym z wybranym, spośród poniżej przedstawionych terminów. Warsztaty będą prowadzone w formie online,  a czas ich trwania to ok. 2 godzin.

Dla kogo: Warsztaty są skierowane do osób w wieku pomiędzy 16 a 24 rokiem życia będących wolontariuszami na rzecz seniorów.

Cel działania: Opracowanie nowego modelu wolontariatu międzypokoleniowego, który będzie zawierał m. in. bariery, które ograniczają podjęcie aktywności społecznej, metody działania wolontariuszy, program szkolenia wolontariuszy. Celem będzie wypracowanie modeli/scenariuszy, pomysłów przyszłej aktywności wolontariuszy na rzecz seniorów, które zostaną ujęte w powyższym opracowaniu, a także zapoznanie się z ich dotychczasowymi doświadczeniami w powyższym zakresie.

Co się wydarzy: Podczas warsztatów za pomocą różnych narzędzi badawczych zbierzemy opinię na temat obecnego funkcjonowania wolontariatu międzypokoleniowego. Dowiemy się jak wygląda praca z seniorami, co daje świadczenie wolontariatu na rzecz seniorów, jakie są oczekiwania samych wolontariuszy, co ich skłoniło do podjęcia takiej a nie innej działalności, w jakim kierunku chcieliby się rozwijać, jak postrzegają seniorów, jakie widzą bariery w pracy z seniorami.

Kiedy: Do wyboru są dwa terminy. Pierwszy: 20.08.2020 r. godzina 12:00, drugi: 24.08.2020 r. godzina 17:00.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o uzupełnienie załączonej formatki oraz odesłanie jej na adres k.otachel@bonumvitae.org.pl do niedzieli 16.08.2020 r. do godziny 12.00.

Udział w warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny. Uzyskane podczas warsztatów wyniki badań zostaną wykorzystane do przygotowania opracowania nt. Nowego modelu wolontariatu międzypokoleniowego.

Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach.

Posted in Bez kategorii.