Nowy projekt: Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy projekt Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu dla 15 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Gierałtowice oferujemy następujące formy wsparcia:

  • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • szkolenie z zakresu korzystania z usługi “teleopieka”

Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o doświadczeniu wykluczeniem społecznym

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Posted in Bez kategorii.