Projekt Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – Informacja ogólna

Szanowni Państwo!

W związku z występującą w Polsce epidemią COVID-19 część działań związanych z realizacją poszczególnych form wsparcia w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna nr RPSL.09.02.01-24-0304/19 została wstrzymana do odwołania.

Zespół Projektu w dalszym ciągu dba o prawidłową realizację projektu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Gmina Ciasna: Marek Bieńko tel. 34 357 27 74
Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”: Katarzyna Otachel tel. 790 293 330 e-mail: k.otachel@bonumvitae.ogr.pl

Posted in Bez kategorii.