Projekt – Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym projekcie pn. ” Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna”

Zapraszamy do udziału:

20 osób (12K, 8M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC) oraz

32 opiekunów faktycznych (12K, 10M), tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą niesamodzielną, niebędących opiekunem zawodowym i niepobierających wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielna, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC)

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Nasze projekty.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin projektu_

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do gr. docelowej

Oświadczenie o doświadczeniu zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Posted in Bez kategorii.