ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019

– na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek

szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”
w ramach projektu: „Nowa Perspektywa!”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Nowa Perspektywa!”  nr projektu RPLU.11.01.00-06-0170/17, planuje zrealizowanie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących: organizację egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych.

Szczegóły zapytania

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019_15_05_2019

Posted in Bez kategorii.