Uruchomienie Klubu Seniora

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” wraz z Instytutem Rozwiązań Biznesowych serdecznie zaprasza osoby w wieku 50 + zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora funkcjonującego w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7.

Klub Seniora powstał w ramach realizacji projektu „Pora na Seniora” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0032 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Klub Seniora prowadzi działalność w okresie od lipca 2019 do kwietnia 2020 roku.

Głównym celem Klubu Seniora jest świadczenie usług dostosowanych do potrzeb i możliwości danych osób. Działania proponowane w ramach funkcjonowania Klubu Seniora to m.in.: organizowanie dla członków Klubu:
• atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw. spotkania towarzyskie
• wyjść do kina, teatru;
• spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką;
• spotkań z przedstawicielami służby zdrowia (np. lekarz, masażysta, fizjoterapeuta) w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
• spotkań tematycznych wyjść i wycieczek krajoznawczych;
• imprez i spotkań okolicznościowych.
• zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty kulinarne czy plastyczne.

Koordynatorem Klubu Seniora jest Pani Elżbieta Łukasik.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Klubu* Seniora oraz wypełnienia deklaracji Uczestnictwa*. Osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się w działania Klubu zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 509 413 883

Więcej informacji – Klub seriora ulotka

Posted in Bez kategorii.