ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

– na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek

szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Opiekunka dziecięca”
w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Droga do lepszego jutra”  nr projektu RPLU.11.01.00-06-0167/17, planuje zrealizowanie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących: organizację egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych. [….]

Szczegóły zapytania:

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

 

Posted in Bez kategorii.