Fundacja w organizacjach międzynarodowych

W 2020 r. Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” ze swoją działalnością weszła na obszar ponadnarodowy. Wierzymy, że będąc częścią międzynarodowych organizacji możemy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zminimalizować wykluczenie społeczne osób starszych i poprawić jakość ich życia. Obecnie jesteśmy członkami międzynarodowych organizacji:

AGE Platform Europe – to europejska sieć organizacji non-profit, której celem jest reprezentowanie, rzecznictwo oraz promowanie interesów 200 milionów obywateli Unii Europejskiej osób starszych. AGE Platform Europe prowadzi kampanie na rzecz Seniorów m. in. w takich obszarach jak: środowiska przyjazne dla osób starszych, zdrowe starzenie się, włączenie społeczne, opieka długoterminowa i walka z przemocą wobec osób starszych, prawa konsumenta. AGE Platform Europe swoje cele realizuje poprzez współpracę m.in. z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej.

HelpAge International – to globalna sieć zrzeszająca 154 organizacji w 85 krajach z całego świata, która wspiera miliony osób starszych w prowadzeniu godnego życia. Celem HelpAge International jest stworzenie sprawiedliwego świata dla osób starszych, aby mogli żyć bezpiecznie, zdrowo i godnie. HelpAge International prowadzi działania m.in. w takich obszarach jak: zdrowie i opieka, przeciwstawianie się znęcaniu nas osobami starszymi, starzejące się miasta, podejście do procesu starzenia się, ochrona socjalna. Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” jest pierwszą w Polsce organizacją, która została członkiem globalnej sieci HelpAge International.