Postaw na rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”  zaprasza do udziału w projekcie

Postaw na rozwój

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami 18 lat i więcej posiadających zatrudnienie oraz bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województw (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • lubelskie – 30 osób
 • mazowieckie – 10 osób
 • małopolskie – 10 osób
 • śląskie – 10 osób

w tym:

 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10%
 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 90%

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 60 beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji (wraz z IPD) – 6h
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 10h
 • Coaching – odkrywanie i kształtowanie talentów – 10h
 • Indywidualne poradnictwo społeczne – 6h
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych – 48h

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • catering podczas warsztatów 8 godzinnych

 

Projekt jest realizowany  w terminie 01.05.2024r. – 31.03.2025r. 

Wartość projektu: 386 102,64 PLN

Wkład PFRON w projekt: 375 302,64 PLN

Kontakt:

e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty do pobrania:

PnR_formularz zgłoszeniowy

PnR_Regulamin projektu

13.05.2024 r. 

REKRUTACJA TRWA!

Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych.