Niepubliczne Przedszkole Specjalne SPEKTRUM

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z PATRIA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

Niepubliczne Przedszkole Specjalne SPEKTRUM

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 40 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu specjalnym w Lublinie oraz podniesiona jej jakość poprzez rozszerzenie oferty dodatkowych zajęć dla 40 przedszkolaków i zwiększenie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, do 30.09.2023 r.

Projekt jest skierowany do:

  • Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe – 40 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i/lub zespołem Aspergera zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego
  • Nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego – 10 nauczycieli oraz 10 nauczycieli wspomagających

Oferujemy:

  • dla dzieci – realizację zajęć w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności
  • dla nauczycieli – wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego
w terminie 01.02.2023r. – 30.11.2023r.
 

Wartość projektu: 1 372 927,20 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 166 988,12 PLN