Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Gminą Gierałtowice zaprasza do udziału w projekcie:
Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Projekt skierowany jest do 15 osób (10K, 5M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Gierałtowice (w rozumieniu przepisów KC).

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 15 osób [10K,5M] powyżej 60r.ż.,wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Gierałtowice w rozumieniu przepisów KC w terminie 11.2020r.-11.2021r.

W ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu zobowiązujemy się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2023 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług o zakresie i jakości zbliżonych do usług opiekuńczych świadczonych w ramach realizacji projektu. 

Ilość utworzonych miejsc w ramach projektu:

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 2 miejsca
 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2 miejsca

Oferujemy:

 • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenie z zakresu korzystania z usługi “teleopieka”

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Gierałtowice (województwo śląskie)
w terminie 01.11.2020 r. – 28.02.2022 r.

Wartość projektu: 220 300,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 187 255,00 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu:

Regulamin Projektu

02.11.2020 r.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy projekt Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu dla 15 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Gierałtowice oferujemy następujące formy wsparcia:

 • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenie z zakresu korzystania z usługi “teleopieka”

Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o doświadczeniu wykluczeniem społecznym

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

20.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z nami.

21.12.2020 r.

Wszystkim współpracownikom oraz Uczestnikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

07.01.2021 r.

W związku z realizacją projektu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Opiekun osoby niesamodzielnej

Opis stanowiska:

Praca na stanowisku Opiekuna osoby niesamodzielnej będzie polegała m. in. na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji zaleconej przez lekarza, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem osoby niesamodzielnej w wieku powyżej 60 roku życia. Obowiązki będą realizowane na terenie Gminy Gierałtowice.

Wymagania:

 • Kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w DPS
 • Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego
 • Odbycie minimum 80 godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy premedycznej
 • Stosowanie się do etyki zawodu, sumienność, empatia i zaangażowanie w pracę

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 790 293 330

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV. Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, prosimy o dodanie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17.02.2021 r.

W związku z realizacją projektu w dalszym ciągu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: Opiekun osoby niesamodzielnej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” – tel. 790 293 330

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach – tel. 882 709 331

11.03.2021 r. 

Informujemy, że wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gierałtowicach świadczymy usługi opiekuńcze dla wszystkich seniorów będących Uczestnikami Projektu. Oprócz usług opiekuńczych seniorzy zostali objęci również teleopieką oraz poradnictwem psychologicznym.

01.04.2021 r. 

Wszystkim naszym współpracownikom oraz Uczestnikom Projektu życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

29.05.2021 r. 

Informujemy, że w dalszym ciągu razem z Partnerem świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu pobytu Uczestnika Projektu oraz poradnictwo psychologiczne.

30.06.2021 r.

Dzięki naszym profesjonalnym opiekunkom możemy w dalszym ciągu świadczyć usługi opiekuńcze dla naszych 15 Uczestników Projektu. Nasi seniorzy w ramach projektu są również objęci teleopieką oraz poradnictwem psychologicznym.

15.07.2021 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu razem z Partnerem świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu pobytu Uczestnika Projektu oraz poradnictwo psychologiczne.

29.09.2021 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu razem z Partnerem Gminą Gierałtowice świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu pobytu Uczestnika Projektu oraz poradnictwo psychologiczne.

26.08.2021 r.

Informujemy, że zmianie uległ okres realizacji projektu. Za zgodą Instytucji Zarządzającej obecny termin realizacji to 01.11.2020 r. – 28.02.2022 r.

29.09.2021 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu razem z Partnerem Gminą Gierałtowice świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu pobytu Uczestnika Projektu oraz poradnictwo psychologiczne.

22.10.2021 r.

Informujemy, że w dalszym ciągu razem z Partnerem Gminą Gierałtowice świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu pobytu Uczestnika Projektu oraz poradnictwo psychologiczne.

29.11.2021 r.

Obecnie w dalszym ciągu świadczymy m.in. usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania w gminie Gierałtowice (województwo śląskie) Nasze wykwalifikowane i doświadczone opiekunki wspierają Seniorów m.in. w pielęgnacji, pomocy higienicznej, codziennych sprawach, a także umilają czas rozmową.

20.12.2021 r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu, partnerom, współpracownikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

04.01.2022 r.

Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. nasze biuro będzie nieczynne. Do kontaktu z nami zapraszamy ponownie od 10.01.2022 r.

22.02.2022 r.

Informujemy, że dzień 28.02.2022 r. jest ostatnim dniem realizacji projektu tj. m.in. świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wszystkim współpracownikom już dziś dziękujemy za świetną współpracę, a Uczestnikom Projektu życzymy dużo zdrowia.

01.03.2022 r.

Informujemy, iż w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu “Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice” zobowiązujemy się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2023 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług o zakresie i jakości zbliżonych do usług opiekuńczych świadczonych w ramach realizacji projektu. 

Ilość utworzonych miejsc w ramach projektu:

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 2 miejsca
 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2 miejca