Pora na Seniora – Klub Seniora

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” wraz z Instytutem Rozwiązań Biznesowych serdecznie zaprasza osoby w wieku 50 + zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Klubów Seniora funkcjonujących w dwóch lokalizacjach w Biłgoraju

  1. ul. 3-go Maja 79
  2. ul. Lubelska 7

Klub Seniora powstał w ramach realizacji projektu „Pora na Seniora” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0032 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Klub Seniora prowadzi działalność w okresie od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.

Głównym celem Klubu Seniora jest świadczenie usług dostosowanych do potrzeb i możliwości danych osób. Działania proponowane w ramach funkcjonowania Klubu Seniora to m.in.: organizowanie dla członków Klubu:
• atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw. spotkania towarzyskie
• wyjść do kina, teatru;
• spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką;
• spotkań z przedstawicielami służby zdrowia (np. lekarz, masażysta, fizjoterapeuta) w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
• spotkań tematycznych wyjść i wycieczek krajoznawczych;
• imprez i spotkań okolicznościowych.
• zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty kulinarne czy plastyczne.

Osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się w działania Klubu zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 509 413 883 lub tel. 790 293 330.

20 października 2020 r. – Informacja dot. działalności placówek dla Seniorów w związku z epidemią COVID -19

W związku z nasilającą się epidemią COVID -19 na terenie województwa lubelskiego zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego od 19 października 2020 r. czasowo zawieszona zostaje działalność wszystkich placówek pobytu dziennego. Nieczynne są również dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki wsparcia dziennego.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Poleceniem Wojewody Lubelskiego dla poszczególnych stref: