Samorząd przyjazny Seniorom

Zarząd Fundacji na Rzecz Seniorów BONUM VITAE z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs:

 „Samorząd przyjazny Seniorom”

Celem konkursu jest promocja wielozakresowych działań na rzecz osób starszych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcie aktywności Seniorów w życiu społeczności lokalnej, w szczególności – solidarności międzypokoleniowej i wolontariatu w 2021 roku.

Czas trwania konkursu: 20. grudnia 2021 r. – 19. czerwca 2022 r.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy:

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);

– osoby fizyczne i prawne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej:

Regulamin-SAMORZAD-PRZYJAZNY-SENIOROM

Formularz-zgloszeniowy-Zalacznik-do-Regulaminu-Konkursu-Samorzad-przyjazny-Seniorom

 

 

Telefon  do kontaktu: 884 188 966

E-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl

www.bonumvitae.org.pl

 

Posted in Bez kategorii.