Samorząd Przyjazny Seniorom

Od 2022 r. raz do roku Nasza Fundacja organizuje autorski konkurs pn. Samorząd Przyjazny Seniorom, którego celem jest wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego, które inicjują lub realizują wartościowe działania na rzecz osób starszych.

Laureaci Konkursu II edycja – 2023 r. 

 1. Gmina Głogów za utworzenie, wyposażenie i współfinansowanie działalności Klubu Senior+ w Ruszowicach
 2. Gmina Głogówek za kompleksowy program wsparcia osób starszych – rozwój usług społecznych i opiekuńczych, realizowany w ramach Klubu Senior+ w Gminie Głogówek
 3. Gmina Kurów za kompleksowe wsparcie osób starszych – aktywizację społeczną, prozdrowotną i edukacyjną w ramach prowadzonego Klubu Senior+ w Kłodzie
 4. Gmina Żyrzyn za realizację programu wsparcia najstarszych mieszkańców Gminy Żyrzyn, w ramach utworzonego i współfinansowanego Dziennego Domu Pomocy
 5. Miasto Świdnik za kompleksowe wsparcie oraz aktywizację osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w ramach Dziennego Domu Seniora – ośrodka dziennego pobytu, zapewniającego pakiet usług bytowych, opiekuńczych i prozdrowotnych mieszkańcom Gminy Świdnik

Laureaci Konkursu I edycja – 2022 r. 

 1. Gmina Ciasna w woj. śląskim, za Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna
 2. Gmina Dobra w woj. wielkopolskim,  za Utworzenie, wyposażenie i prowadzenie Klubu Senior+, jako samorządowej instytucji wsparcia osób starszych
 3. Gmina Gierałtowice w woj. śląskim, za Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice
 4. Gmina Jemielno w woj. dolnośląskim, za Utworzenie, wyposażenie i współfinansowanie działalności Klubu Senior+ w Luboszycach
 5. Gmina Polkowice w woj. dolnośląskim, za Utworzenie i wzorowe prowadzenie kompleksowego Centrum Usług Socjalnych, odpowiadających potrzebom osób starszych w Polkowicach
 6. Powiat Lubelski, za Działania Powiatu Lubelskiego przy koordynacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wzmocnienia integracji międzypokoleniowej, aktywizacji i poprawy jakości życia osób starszych – utworzenie Powiatowego Programu Integracji Międzypokoleniowej
 7. Powiat Świdnickiza Systemowe działania na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych skierowanych do osób starszych, poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz stworzenie pracowni tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku
 8. Miasto Lublin, za Kompleksowe wsparcie i aktywizację osób starszych w ramach Lubelskiej Karty Seniora, w tym – możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób 65+ oraz system teleopieki z wykorzystaniem opasek życia
 9. Miasto Szczawno-Zdrój, za Działania na rzecz poprawy jakości życia, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację przez Prowadzenie Dziennego Domu Seniora oraz realizację projektu Senioralia Cały Rok
 10. Miasto Zawiercie, za Upowszechnianie i zwiększanie dostępu do usług społecznych w ramach Projektu “Zawierciański Senior – Aktywnie!”
 11. Województwo Lubelskie, za Konsekwentne wzbogacanie i modyfikowanie lubelskiego systemu wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, w tym dofinansowanie projektu „Kompleksowa opieka domowa” kwotą 5,6 mln złotych ze środków europejskich, przeznaczonych na pomoc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 12. Województwo Śląskie, za Kompleksowe wsparcie Seniorów w ramach Projektu ŚLĄSKIE POMAGA, skierowanego do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, funkcjonujące w systemie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz realizację Programu “Śląski Pakiet dla Mieszkańca”