Fundacja „BONUM VITAE” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi zrealizowała następujące projekty:

 • Moje kluczowe kompetencje – celem projektu było upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
 • Z komputerem za Pan Brat – celem projektu było podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych
 • Nowa perspektywa – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Droga do lepszego jutra – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Aktywnie do przodu – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • WIEKOWI=PRZEBOJOWI – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Pora na Seniora – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – celem projektu był rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Obecnie Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty:

 • Lubelska Akademia Aktywności
 • Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice
 • Inkubator Kluczowych Kompetencji
 • Zawierciański Senior – Aktywnie!