Aktualne

Obecnie Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty:

Lubelska Akademia Aktywności

Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Inkubator Kluczowych Kompetencji

Zawierciański Senior – Aktywnie!