Odkryj swój potencjał!

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeszłość-Przyszłości zaprasza do udziału w projekcie

Odkryj swój potencjał!

Projekt skierowany jest do 90 osób z niepełnosprawnościami 18 lat i więcej posiadających zatrudnienie oraz bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województw (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • dolnośląskie – 10 osób
 • lubelskie – 20 osób
 • małopolskie – 10 osób
 • mazowieckie – 10 osób
 • podkarpackie – 10 osób
 • śląskie – 10 osób
 • świętokrzyskie – 10 osób
 • wielkopolskie – 10 osób

w tym:

 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10%
 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 90%

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 90 beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji (wraz z IPD) – 6h
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 10h
 • MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego – 10h
 • Warsztaty autoprezentacji i wystąpienia publiczne – 32h
 • Szkolenie e-marketing (budowanie wizerunku w sieci) – 64h

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe
 • catering podczas szkoleń i warsztatów 8 godzinnych
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

 

Projekt jest realizowany  w terminie 01.05.2023r. – 31.03.2024r. 

Wartość projektu: 449 351,45 PLN

Wkład PFRON w projekt: 433 151,45 PLN

Kontakt:

e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl – Lider; przeszloscprzyszlosci@o2.pl – Partner
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą RODO

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego. 

Zwrot kosztów dojazdu – ZKD_Regulamin

Zadanie 2 wniosek o zwrot kosztów dojazdu – WNIOSEK

Zadanie 1,3,4,5 wniosek o zwrot kosztów dojazdu – WNIOSEK

08.08.2023 r. – Informujemy o zakończeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę Condor Szkolenia Mobilne Łukasz Polski. Postępowanie zostaje zakończone.

ZASADA KONKURENCYJNOSCI – ZAPYTANIA OFERTOWE

27.07.2023 r.

Poszukujemy Wykonawcy gotowego przeprowadzić egzamin i certyfikację dla 90 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu “Odkryj swój potencjał!”. Szczegółowe informację w zapytaniu ofertowym.

ROZEZNANIE RYNKUZAPYTANIA OFERTOWE:

04.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 20 osób w miejscowości Zamość (woj. lubelskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

04.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Turek (woj. wielkopolskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

13.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Łaziska (woj. mazowieckie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

14.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 2 grup liczących max. 10 osób w każdej w miejscowości Zamość (woj. lubelskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

14.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Łaziska (woj. mazowieckie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

27.07.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Starachowice (woj. świętokrzyskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

01.08.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Starachowice (woj. świętokrzyskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

13.11.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Turek (woj. wielkopolskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

08.12.2023 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Dąbrowica (małopolskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

08.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Wałbrzych (woj. dolnośląskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

08.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Ciasna (woj. śląskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

09.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla max. 10 osób w miejscowości Stalowa Wola (woj. podkarpackie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

19.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Wałbrzych (woj. dolnośląskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

22.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Dąbrowica (woj. małopolskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

22.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Ciasna (woj. śląskie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

30.01.2024 r.

Szanowni Państwo poszukujemy wykonawcy gotowego wynająć salę szkoleniową dla 1 grupy liczącej max. 10 osób w miejscowości Stalowa Wola (woj. podkarpackie). Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

14.02.2024 r. – Poszukujemy Wykonawcy gotowego przeprowadzić audyt zewnętrzny projektu Odkryj swój potencjał! Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

AKTUALNOŚCI:

25.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego. Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

29.06.2023 r.

Przypominamy o możliwości składania dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

14.07.2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z Wielostronną diagnozą potrzeb i potencjału dla pierwszych osób zamieszkujących w województwie lubelskim. Już niebawem ruszamy ze wsparciem dla kolejnych grup! Wszystkie zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych.

31.08.2023 r.

Powoli szykujemy się do rozpoczęcia indywidualnego mentoringu dla Uczestników w miejscowości Starachowice

07.09.2023 r.

Zajęcia e-marketing. Budowanie wizerunku w sieci cieszą się dużą popularnością wśród Naszych Uczestników Projektu. Dzisiaj szkolimy w Zamościu, a już niebawem rozpoczną się zajęcia w Starachowicach.

10.10.2023 r.

Cały czas trwają zajęcia w kolejnych grupach szkoleniowych. Cieszymy się, że możemy przyczyniać się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

20.11.2023 r.

Wciąż trwa rekrutacja do projektu w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim. Zapraszamy

21.12.2023 r.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2024 Roku.

19.01.2024 r.

Ruszamy z zajęciami w Wałbrzychu! Wszystkim uczestnikom życzymy udanej nauki.

20.02.2024 r.

Powoli dobiegają końca szkolenia w województwie małopolskim. Wciąż trwają rozmaite wsparcia dla Uczestników z województw dolnośląskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

29.03.2024 r.

Z dniem 31.03.2024 r. kończymy realizację projektu Odkryj swój potencjał! Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie.