Odkryj swój potencjał!

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeszłość-Przyszłości zaprasza do udziału w projekcie

Odkryj swój potencjał!

Projekt skierowany jest do 90 osób z niepełnosprawnościami 18 lat i więcej posiadających zatrudnienie oraz bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województw (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • dolnośląskie – 10 osób
 • lubelskie – 20 osób
 • małopolskie – 10 osób
 • mazowieckie – 10 osób
 • podkarpackie – 10 osób
 • śląskie – 10 osób
 • świętokrzyskie – 10 osób
 • wielkopolskie – 10 osób

w tym:

 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10%
 • Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 90%

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 90 beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji (wraz z IPD) – 6h
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 10h
 • MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego – 10h
 • Warsztaty autoprezentacji i wystąpienia publiczne – 32h
 • Szkolenie e-marketing (budowanie wizerunku w sieci) – 64h

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe
 • catering podczas szkoleń i warsztatów 8 godzinnych
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

 

Projekt jest realizowany  w terminie 01.05.2023r. – 31.03.2024r. 

Wartość projektu: 449 351,45 PLN

Wkład PFRON w projekt: 433 151,45 PLN

Kontakt:

e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl – Lider; przeszloscprzyszlosci@o2.pl – Partner
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą RODO

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego. 

AKTUALNOŚCI:

25.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego. Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.