Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów BONUM VITAE w partnerstwie z Gminą Ciasna zaprasza do udziału w projekcie:
Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Projekt skierowany jest do 20 osób (12K, 8M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC) oraz 32 opiekunów faktycznych (12K, 10M), tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą niesamodzielną, niebędących opiekunem zawodowym i niepobierających wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielna, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna (w rozumieniu przepisów KC)

Możliwy jest udział w projekcie opiekunów faktycznych bez jednoczesnego udziału podopiecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 20 osób [12K,8M] powyżej 60r.ż.,wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost umiejętności u 32 opiekunów faktycznych [22K,10M],zamieszkałych na obszarze Gminy Ciasna w rozumieniu przepisów KC w terminie 02.2020r.-12.2020r.

Oferujemy:

– dla osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych:

 • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
 • teleopiekę (dostęp do opasek Halo Senior wraz z rocznym abonamentem)

dla opiekunów faktycznych:

 • szkolenie pn. wsparcie opiekunów faktycznych (84h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji)

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe podczas szkolenia
 • catering podczas szkolenia

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Ciasna (województwo śląskie) w terminie 01.02.2020 r. – 31.03.2021 r.

Wartość projektu: 296 800,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 252 280,00 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Regulamin projektu

Procedury Bezpieczeństwa w trakcie COVID – 19

Aktualności

02.03.2020 r. 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym nowym projekcie pn. ” Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna”

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do gr. docelowej

Oświadczenie o doświadczeniu zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnościami

20.04.2020r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 uniemożliwiło nam realizację projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna nr RPSL.09.02.01-24-0304/19 w tradycyjnej formie. Obecnie Zespół Projektu rozważa nad wszystkimi możliwymi formami realizacji wsparcia uwzględniając przy tym Państwa bezpieczeństwo. O wszystkich ustaleniach będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Gmina Ciasna: Marek Bieńko tel. 34 357 27 74
Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”: Katarzyna Otachel tel. 790 293 330 e-mail: k.otachel@bonumvitae.ogr.pl

27.05.2020 r. 

Szanowni Państwo!

W związku z nowymi informacjami dotyczącymi “odmrażania” gospodarki mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli rozpocząć zajęcia dla opiekunów faktycznych w formie stacjonarnej realizowane w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna. Szczegółowe dane będziemy Państwu przekazywać w telefonicznych rozmowach.

08.06.2020 r. 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenie pn. “Wsparcie opiekunów faktycznych” dla pierwszej grupy realizowane w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna. W związku z występowaniem w kraju epidemii koronawirusa szkolenie realizowane jest z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego.

08.07.2020 r. 

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością powróciliśmy na salę szkoleniową i w planach rozpoczęcie szkoleń dla kolejnych grup. W związku z realizacja projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” w partnerstwie z Gminą Ciasna podjęliśmy szereg działań:

 1. Dobiegło końca szkolenie pn. wsparcie opiekunów faktycznych dla grupy 1
 2. W lipcu ruszamy z zajęciami dla opiekunów faktycznych dla grupy 2
 3. Niesamodzielnym Seniorom udzielone zostało wsparcie psychologiczne oraz rozdane opaski teleopiekuńcze
 4. Rozpoczynamy usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych Seniorów. 

O wszystkich działaniach realizowanych w projekcie będziemy informować na bieżąco.

17.07.2020 r. 

13 lipca 2020 r. ruszyliśmy z drugą edycją szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanego w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do osób będących opiekunem osoby niesamodzielnej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących na terenie Gminy Ciasna. Jego wymiar to 84h szkoleniowych tj. 14 spotkań x 6h.

Opiekunowie poprzez uczestnictwo w warsztatach nauczą się asertywności, komunikacji, pracy z klientem otępiennym, jak animować seniorów, jak razić sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Poznają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji. Ponadto zakres szkoleń będzie każdorazowo dostosowywany do realnych potrzeb danej osoby, na etapie realizacji projektu.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o jego zakończeniu.

Już niebawem szkolenie rozpoczną kolejne grupy, a my wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia w nauce!

19.08.2020 r. 

Wraz z końcem lipca zakończyliśmy drugą edycję szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanego w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opiekunowie faktyczni poprzez uczestnictwo w warsztatach nauczą się asertywności, komunikacji, pracy z klientem otępiennym, jak animować seniorów, jak razić sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Poznają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji. Ponadto zakres szkoleń będzie każdorazowo dostosowywany do realnych potrzeb danej osoby, na etapie realizacji projektu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym i uroczystym rozdaniem zaświadczeń Uczestnikom Projektu.

Już we wrześniu ruszamy z kolejną, trzecią odsłoną szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych!

18.09.2020 r. 

Z wielką przyjemnością informujemy, że już w najbliższy poniedziałek (21.09.2020r.) w Ciasnej szkolenie rozpoczynają opiekunowie faktyczni z grupy 3. Podczas szkolenia poznają wiedzę m. in. z zakresu:
 • pielęgnacji
 • profilaktyki
 • pierwszej pomocy
Jesteśmy przekonani, że podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, aby jeszcze lepiej wypełniać codzienne zadania opiekunów nieformalnych.
 
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w partnerstwie z Gminą Ciasna.
 
15.10.2020 r. 

Dobiegła końca III edycja szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowana w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna.

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w projekcie oraz gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy sukcesów w dalszych działaniach.

Na listopad 2020 r. zaplanowane jest rozpoczęcie zajęć dla IV ostatniej już grupy opiekunów faktycznych z terenów Gminy Ciasna.

Nie zapominamy, też o Seniorach, którym stale świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Ciasna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

20.10.2020 r.
 
Informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczna w kraju na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., za zgodą Instytucji Zarządzającej termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 r. 
 
20.11.2020 r.
 
Obecnie w dalszym ciągu świadczymy usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania w gminie Ciasna (województwo śląskie) Nasze wykwalifikowane i doświadczone opiekunki wspierają Seniorów m.in. w pielęgnacji, pomocy higienicznej, codziennych sprawach, a także umilają czas rozmową.
 

21.12.2020 r.

Wszystkim współpracownikom oraz Uczestnikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

19.01.2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że już niebawem rozpoczynamy zajęcia dla ostatniej już 4 grupy szkolenia dla opiekunów faktycznych. 

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię – COVID -19 pracujemy zdalnie. W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

25.02.2021 r. 

Powoli nasz projekt dobiega końca, jednak jeszcze przez do końca lutego oraz przez cały marzec będziemy świadczyć usługi opiekuńcze dla Seniorów z Gminy Ciasna. Ruszyliśmy także z zajęciami dla 4, ostatniej już grupy opiekunów faktycznych. 

31.03.2021 r. 

Dzisiaj jest ostatni dzień projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
W partnerstwie z Gminą Ciasna w ramach projektu zrealizowaliśmy:
 •  4800 godzin usług opiekuńczych świadczonych Seniorom
 •  336 godzin szkolenia dla opiekunów faktycznych
 •  20 Seniorów zostało objętych teleopieką
Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy pomóc Seniorom i nie tylko w tym szczególnym czasie pandemii. Dlatego wielkie dzięki dla Wójta, Pracowników Gminy Ciasna, a także wszystkich współpracowników, z którymi mieliśmy ogromną przyjemność realizować projekt.
 
01.04.2021 r. 
 
Informujemy, iż w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” zobowiązujemy się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu w okresie od 01.04.2021 r. do 31.05.2022 r.
 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług o zakresie i jakości zbliżonych do usług opiekuńczych świadczonych w ramach realizacji projektu.