Kierunek Kwalifikacje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Przeszłość-Przyszłości” zaprasza do udziału w projekcie

Kierunek Kwalifikacje

Projekt skierowany jest do 40 osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, które:
a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego z powiatu lubelskiego, puławskiego, m. Lublin w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez  względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Celem głównym projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej 80% z 40 osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w wieku 18 lat i więcej spełniających kryterium grupy docelowej od 01.04.2024 do 31.12.2024.

Oferujemy:

  • Indywidualny mentoring – 32h
  • Szkolenie e-usługi – korzystanie z serwisów i platform internetowych – 54h
  • Warsztaty – Kompetencje społeczne – 36h

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego (powiat lubelski, puławski, m. Lublin) w terminie 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r. 

Wartość projektu: 248 050,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 233 650,00 PLN

Kontakt:

e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl -Lider/ przeszloscprzyszlosci@o2.pl – Partner
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty zgłoszeniowe:

26.04.2024 r.

Rekrutacja trwa! Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych.

13.05.2024 r.

REKTRUTACJA TRWA!

Przypominamy o możliwości udziału w projekcie Kierunek Kwalifikacje. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

04.06.2024 r.

Zapraszamy do śledzenia naszych Social Mediów Facebook/Kierunek kwalifikacje – https://www.facebook.com/profile.php?id=61560633890513