Porozmawiajmy! Współczesny model komunikacji międzypokoleniowej

Realizacja grantu jest finansowana w ramach projektu Ścieżki Współpracy realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Polską Macierzą Szkolną w Belgii informuje o realizacji projektu

Porozmawiajmy! Współczesny model komunikacji międzypokoleniowej

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie współczesnego modelu komunikacji międzypokoleniowej. Model komunikacji międzypokoleniowej będzie służył przeciwdziałaniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Komunikacja międzypokoleniowa wymaga aktywności seniorów i młodzieży.

Model komunikacji międzypokoleniowej będzie zawierał m.in:

  • program warsztatów dla seniorów i młodzieży z komunikacji międzypokoleniowej
  • metody wykorzystywania nowoczesnych technologii w komunikacji międzypokoleniowej
  • występujące bariery w komunikacji międzypokoleniowej
  • wskazówki na co zwrócić uwagę w rozmowie osób starszych i młodszych ze sobą.

Grant jest realizowany w okresie 01.03.2021 r. – 31.08.2021 r.
w polsko-belgijskiej formule partnerskiej.