BONUM VITAE dla Uchodźców z Ukrainy

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” realizuje projekt pomocowy pt. BONUM VITAE dla Uchodźców z Ukrainy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest realizacja działań pomocowych dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Do realizacji celu będziemy potrzebować 10 wolontariuszy, którzy na terenie województwa lubelskiego będą świadczyli m.in. usługi informacyjne, pomocowe, asystenckie.

kwiecień.2022 r.

Poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcą wesprzeć m.in. informacyjnie Ukraińców oraz Ukrainki – osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego

Oferujemy możliwość odbycia stażu wolontariackiego w ramach ponadnarodowego programu wsparcia – pomocy humanitarnej

Zadania:

 • bezpośrednie wsparcie uchodźców w MIEJSCACH ICH POBYTU
 • BADANIA ANKIETOWE POTRZEB Uchodźców
 • Pomoc w zakresie usług informacyjnych, asystenckich, logistycznych, skierowanych na realizację podstawowych, codziennych potrzeb

Ile czasu?

W zależności od zaangażowania wolontariusza, koordynator wolontariatu ustali szczegółowy harmonogram

Minimalny wiek wolontariusza:

18 lat

Dodatkowe wymagania:

 • Język polski w stopniu umożliwiającym komunikację
 • Znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (mile widziana)
 • Otwartość, cierpliwość i empatyczne podejście do realizowanych zadań

ZAPEWNIAMY świadczenia dla wolontariuszy:

 • Porozumienie wolontariackie
 • RYCZAŁT – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • Ubezpieczenie NNW
 • Środki ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji)
 • ZAŚWIADCZENIE o odbytym wolontariacie, REFERENCJE

Oferta dotyczy terenu całego województwa lubelskiego. Możliwość odbycia stażu w miejscu zamieszkania.

Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

maj.2022 r.

Nasi wolontariusze rozpoczynają pracę w terenie. Jeśli ich spotkacie chętnie udzielą pomocy, wsparcia, a także przekażą ulotkę informacyjną, na której znajdują się najpotrzebniejsze linki (kody QR) do stron z rzetelnymi informacjami dla Uchodźców.

maj.2022 r.

Nasza Fundacja pomaga Uchodźcom z Ukrainy nie tylko poprzez świadczenie usług informacyjnych, ale także dzięki pomocy rzeczowej przekazanej CUS w Świdniku. Zakupione najpotrzebniejsze produkty takie jak m.in. kołdry, pościel, ręczniki, czajniki, nocniki dla dzieci zostaną w całości przekazane Uchodźcom z Ukrainy.

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec.2022 r.

Nasi wolontariusze świadczą usługi informacyjne, asystenckie, logistyczne skierowane na realizację podstawowych, ważnych lub pilnych potrzeb; dzięki ich wytężonej i pełnej zangażowania pracy dotarliśmy z konkretną pomocą materialną m.in. do uchodźców – gości Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Dziękujemy!!!
czerwiec.2022 r.
czerwiec.2022 r.
Nasi wolontariusze pomagają uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie województwa lubelskiego poprzez m.in świadczenie usług informacyjnych.
Jeśli spotkacie Naszego Wolontariusza z całą pewnością przekaże Wam broszurę z podstawowymi informacjami z takich obszarów jak:
☑️ Praca
☑️ Edukacja
☑️ Opieka medyczna
☑️ Legalizacja pobytu
Informacje na ulotce są w języku polski, angielskim oraz ukraińskim.
czerwiec.2022 r.
Z dniem 30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu BONUM VITAE dla Uchodźców z Ukrainy finansowanego ze środków Województwa Lubelskiego.
Dzięki działaniom naszym i naszych wolontariuszy pomoc w postaci wsparcia logistycznego i informacyjnego otrzymało ponad 920 Uchodźców z Ukrainy!
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Dziękujemy wszystkim współpracownikom oraz wolontariuszom za udział w inicjatywie.