Edukacja

Jednym z obszarów działań Fundacji na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” jest edukacja osób dorosłych.

W 2016 r. Fundacja „BONUM VITAE” zrealizowała dwa zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin.

Od 2018 r. Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, PFRON samodzielnie oraz w formule partnerskiej. Wsparcie skierowane jest do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do mieszkańców terenów wiejskich.

Fundacja jest współautorem dwóch opracowań pt. “Dla innych i dla mnie – model wolontariatu międzypokoleniowego” oraz “Porozmawiajmy! Współczesny model komunikacji międzypokoleniowej” będących narzędziami służącymi usprawnianiu współpracy organizacji i wolontariuszy.

Od 2020 r. Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” jest członkiem europejskiej organizacji Age Platform Europe z siedzibą w Brukseli oraz międzynarodowej organizacji HelpAge International.

W 2022 r. Fundacja włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy realizując zadanie „BONUM VITAE dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego, a także Fundacja jako jedyny w Polsce partner HelpAge International, realizowała wsparcie Uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Województwie Lubelskim.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi projektami i działaniami edukacyjnymi dla osób dorosłych skontaktuj się z nami. Z całą pewnością znajdziesz dla siebie coś ciekawego w naszej ofercie.