Fundacja BONUM VITAE – Miejsce Przyjazne Seniorom!

Fundacja Na rzecz Seniorów „BONUM VITAE” posiada ofertę usług informacyjnych oraz edukacyjnych adresowaną do osób starszych oraz jest instytucją otwartą na potrzeby Seniorów; tym samym instytucja spełnia dwa kryteria, o których mowa w Regulaminie Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Oferujemy możliwość bezpłatnego uzyskania prawa jazdy kategorii B lub C+E w oparciu o projekt “Akcja Integracja i Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:
– niepełnosprawne;

– bierne zawodowo;

– pełnoletnie;

– z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym;

– zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego: miasto Bełżyce, miasto Bychawa, gmina Borzechów, gmina Garbów, gmina Głusk, gmina Jabłonna, gmina Jastków, gmina Konopnica, gmina Krzczonów, gmina Niedrzwica Duża, gmina Niemce, gmina Strzyżewice, gmina Wojciechów, Wólka, gmina Wysokie, gmina Zakrzew.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Tel.: +48 790 293 330
E-mail: biuro.ffzl@gmail.com

Fundacja jest laureatem konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”  – edycja 2014 i 2017 oraz konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i aktualnie, w ramach tego programu, realizuje innowacyjny projekt pn. „ Lubelscy Seniorzy wiedza więcej”.

Celem projektu jest wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących wszelkich problemów, z jakimi borykają się Seniorzy w życiu codziennym: kwestii prawnych, finansowych ( banki, ZUS ), zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych itd. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji osób starszych

w Lublinie poprzez dostarczenie konkretnych porad oraz informacji i przez to przyczyni się do rozwiązania konkretnych ich problemów; zniweluje zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów, zaspokoi ich potrzeby. organizacji jest stworzenie instytucji, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z porady i uzyskać pomoc.

Aktualnie oferujemy porady prawne dla osób starszych z zakresu m.in.:

1)  postępowań egzekucyjnych

2) eksmisji

3) postępowania spadkowego

4) zawierania ugód

5) spraw odszkodowawczych (wynikających z np. wypadków komunikacyjnych czy błędów lekarskich)

6) ustalenia pełnomocnika /opiekuna

7) postępowań alimentacyjnych

Fundacja prowadzi dokładną analizę potrzeb osób starszych – grupy docelowej jej działań.

W roku 2016 zrealizowaliśmy dwa zadania publiczne dot. edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin, w ramach których opublikowane zostały 4 artykuły w „LAJF magazyn lubelski”.

W roku 2016 i 2017 uczestniczyliśmy w realizacji projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; działania edukacyjne obejmowały szkolenie komputerowe ECDL osób 50+.

Planujemy kontynuację tych działań w przyszłości.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *