III edycja szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych w Ciasnej

Z wielką przyjemnością informujemy, że już w najbliższy poniedziałek (21.09.2020r.) w Ciasnej szkolenie rozpoczynają opiekunowie faktyczni z grupy 3. Podczas szkolenia poznają wiedzę m. in. z zakresu:
  • pielęgnacji
  • profilaktyki
  • pierwszej pomocy
Jesteśmy przekonani, że podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, aby jeszcze lepiej wypełniać codzienne zadania opiekunów nieformalnych.
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w partnerstwie z Gminą Ciasna.
Posted in Bez kategorii.