Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 stycznia 2021 r. doszło do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Fundacją na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na realizację projektu “Lubelska Akademia Aktywności”.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Zobaczcie do kogo skierowany jest projekt
Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:
 • osób biernych zawodowo
 • osób bezrobotnych
 • osób z niskimi kwalifikacjami
 • osób z terenów wiejskich
 • osób korzystających z POPŻ
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
 • Indywidualna Ścieżka Rozwoju
 •  Poradnictwo psychologiczne
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych
 •  Szkolenie zawodowe
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Posted in Bez kategorii.