Podpisanie umowy partnerskiej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

W dniu 08 stycznia 2021 r., pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panem Jackiem Figarskim, a Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”, Panem Piotrem Nakoniecznym, doszło do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności”.

Podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu z zakresu aktywnej integracji społeczno-zawodowej poprzedziły dogłębne konsultacje społeczne oraz analiza potrzeb regionu, przeprowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pana Jacka Figarskiego oraz Pana Pawła Gawryszczaka – Specjalistę ds. projektów, działającego w imieniu Zarządu Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami z powiatu lubelskiego. Co najmniej 36 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zawodowe, co najmniej 12 osób po opuszczeniu projektu podejmie zatrudnienie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Posted in Bez kategorii.