Podsumowanie roku 2020

Podsumowując rok 2020 z całą pewnością można powiedzieć, że do typowych nie należał. Jednak mimo trudności, dla Fundacji na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” był to inspirujący czas.

W 2020 roku udało Nam się dokonać:

  • Realizacja usług opiekuńczych dla Seniorów w Gminie Ciasna
  • Rozpoczęcie realizacji usług opiekuńczych dla Seniorów w Gminie Gierałtowice
  • Przeszkolenie opiekunów nieformalnych w Gminie Ciasna
  • Nawiązanie trwałej współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
  • Wypracowanie partnerskiej relacji z Polską Macierzą Szkolną w Belgii
  • Przygotowanie Modelu Wolontariatu Międzypokoleniowego
  • Inspirująca konferencja „Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia”
  • Członkostwo w międzynarodowych organizacjach – AGE Platform, Help AGE
  • Stale podnosiliśmy swoje kompetencje i umiejętności na rozmaitych szkoleniach

Mając świadomość jak trudny i dziwny był rok 2020 cieszymy się jeszcze bardziej widząc ile udało nam się zrobić dla osób starszych i potrzebujących. Dzięki temu z optymizmem parzymy w przyszłość i z niecierpliwością czekamy na 2021 rok. A wierzcie Nam, mamy jeszcze sporo do zaoferowania.

Posted in Bez kategorii.