Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego

Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie pomagamy osobom z niepełnosprawnościami
Jak działamy w ramach Lubelskiej Akademii Aktywności?
  1. Obecnie zakończyliśmy już realizację Indywidualnej Ścieżki Rozwoju dla 5 grup.
  2.  Wystartowaliśmy z Indywidualnym poradnictwem psychologicznym dla pierwszych grup
  3. Rozpoczęliśmy Trening kompetencji społeczno-zawodowych dla pierwszych grup
A to jeszcze nie koniec działań w ramach projektu. Powoli przygotujemy się do uruchomienia kolejnych form wsparcia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Posted in Bez kategorii.