Rekrutacja na staż wolontariacki

Poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcą wesprzeć m.in. informacyjnie Ukraińców oraz Ukrainki – osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego

Oferujemy możliwość odbycia stażu wolontariackiego w ramach ponadnarodowego programu wsparcia – pomocy humanitarnej

Zadania:

 • bezpośrednie wsparcie uchodźców w MIEJSCACH ICH POBYTU
 • BADANIA ANKIETOWE POTRZEB Uchodźców
 • Pomoc w zakresie usług informacyjnych, asystenckich, logistycznych, skierowanych na realizację podstawowych, codziennych potrzeb

Ile czasu?

W zależności od zaangażowania wolontariusza, koordynator wolontariatu ustali szczegółowy harmonogram

Minimalny wiek wolontariusza:

18 lat

Dodatkowe wymagania:

 • Język polski w stopniu umożliwiającym komunikację
 • Znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (mile widziana)
 • Otwartość, cierpliwość i empatyczne podejście do realizowanych zadań

ZAPEWNIAMY świadczenia dla wolontariuszy:

 • Porozumienie wolontariackie
 • RYCZAŁT – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 • Ubezpieczenie NNW
 • Środki ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji)
 • ZAŚWIADCZENIE o odbytym wolontariacie, REFERENCJE

Oferta dotyczy terenu całego województwa lubelskiego. Możliwość odbycia stażu w miejscu zamieszkania.

Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Posted in Bez kategorii.