Samorząd przyjazny Seniorom – Laureaci Konkursu

Zarząd Fundacji na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” z przyjemnością informuje o przyznaniu nagród w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu pn. „Samorząd przyjazny Seniorom”, którego celem było  wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego inicjujących lub realizujących wartościowe działania na rzecz osób starszych w następujących obszarach:

 1. zdrowie – profilaktyka i terapia;
 2. system wsparcia – infrastruktura i usługi społeczne;
 3. aktywność i udział osób starszych w życiu społecznym – edukacja i partycypacja;
 4. wzmocnienie integracji i solidarności międzypokoleniowej, w tym – współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Laureatami Konkursu zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Gmina Ciasna w woj. śląskim, za Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna
 2. Gmina Dobra w woj. wielkopolskim,  za Utworzenie, wyposażenie i prowadzenie Klubu Senior+, jako samorządowej instytucji wsparcia osób starszych
 3. Gmina Gierałtowice w woj. śląskim, za Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice
 4. Gmina Jemielno w woj. dolnośląskim, za Utworzenie, wyposażenie i współfinansowanie działalności Klubu Senior+ w Luboszycach
 5. Gmina Polkowice w woj. dolnośląskim, za Utworzenie i wzorowe prowadzenie kompleksowego Centrum Usług Socjalnych, odpowiadających potrzebom osób starszych w Polkowicach
 6. Powiat Lubelski, za Działania Powiatu Lubelskiego przy koordynacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wzmocnienia integracji międzypokoleniowej, aktywizacji i poprawy jakości życia osób starszych – utworzenie Powiatowego Programu Integracji Międzypokoleniowej
 7. Powiat Świdnicki, za Systemowe działania na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych skierowanych do osób starszych, poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz stworzenie pracowni tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku
 8. Miasto Lublin, za Kompleksowe wsparcie i aktywizację osób starszych w ramach Lubelskiej Karty Seniora, w tym – możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób 65+ oraz system teleopieki z wykorzystaniem opasek życia
 9. Miasto Szczawno-Zdrój, za Działania na rzecz poprawy jakości życia, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację przez Prowadzenie Dziennego Domu Seniora oraz realizację projektu Senioralia Cały Rok
 10. Miasto Zawiercie, za Upowszechnianie i zwiększanie dostępu do usług społecznych w ramach Projektu “Zawierciański Senior – Aktywnie!”
 11. Województwo Lubelskie, za Konsekwentne wzbogacanie i modyfikowanie lubelskiego systemu wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, w tym dofinansowanie projektu „Kompleksowa opieka domowa” kwotą 5,6 mln złotych ze środków europejskich, przeznaczonych na pomoc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 12. Województwo Śląskie, za Kompleksowe wsparcie Seniorów w ramach Projektu ŚLĄSKIE POMAGA, skierowanego do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, funkcjonujące w systemie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz realizację Programu “Śląski Pakiet dla Mieszkańca”

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 

Już niebawem rusza druga edycja konkursu pn. „Samorząd przyjazny Seniorom”! Zapraszamy do udziału.

 

Posted in Bez kategorii.