Wsparcie opiekunów faktycznych – zakończenie szkolenia

Dobiegła końca III edycja szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowana w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna.

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w projekcie oraz gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy sukcesów w dalszych działaniach.

Na listopad 2020 r. zaplanowane jest rozpoczęcie zajęć dla IV ostatniej już grupy opiekunów faktycznych z terenów Gminy Ciasna.

Nie zapominamy, też o Seniorach, którym stale świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Ciasna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Posted in Bez kategorii.