Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym…

Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym – ponad 84 tys. osób skorzystało z różnych form wsparcia we wszystkich programach operacyjnych UE dla seniorów – poinformował w czwartek (14 grudnia) wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Wiceminister wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w trakcie której posłowie wysłuchali informacji MR na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi.Chorąży zwrócił uwagę, że osoby starsze mogą być bezpośrednimi odbiorcami usług społecznych i infrastrukturalnych w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty społeczne koncentrują się na kilku obszarach: rozwoju usług opiekuńczych, zdrowego i aktywnego starzenia się oraz aktywności zawodowej i edukacyjnej osób powyżej 50 roku życia. Do nich zalicza się m.in. programy zwiększające stopę zatrudnienia wśród osób najstarszych, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, usługi w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach wspomaganych, projekty wykorzystujące nowe technologie np. testowanie usług teleopieki, systemów przywoławczych, a także likwidacja barier architektonicznych oraz przygotowanie kadr medycznych i programów zdrowotnych.

Z kolei projekty infrastrukturalne – jak mówił Chorąży – związane są przede wszystkim z inwestycjami w infrastrukturę ochrony zdrowia, również związaną z ratownictwem medycznym. Dotyczą m.in. wyposażenia w sprzęt medyczny placówek zajmującymi się leczeniem w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej, oraz wsparcia dla ponadregionalnych ośrodków medycznych.

http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/mr_ponad_84_tys_seniorow_skorzystalo_z_programow_operacyjnych_ue,9570.html

Posted in Bez kategorii.