Dzieje się w Ciasnej!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością powróciliśmy na salę szkoleniową i w planach rozpoczęcie szkoleń dla kolejnych grup. W związku z realizacja projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” w partnerstwie z Gminą Ciasna podjęliśmy szereg działań:

  1. Dobiegło końca szkolenie pn. wsparcie opiekunów faktycznych dla grupy 1
  2. W lipcu ruszamy z zajęciami dla opiekunów faktycznych dla grupy 2
  3. Niesamodzielnym Seniorom udzielone zostało wsparcie psychologiczne oraz rozdane opaski teleopiekuńcze
  4. Rozpoczynamy usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych Seniorów. 

O wszystkich działaniach realizowanych w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Posted in Bez kategorii.