Bezpłatne szkolenie Wsparcie opiekunów faktycznych

13 lipca 2020 r. ruszyliśmy z drugą edycją szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanego w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do osób będących opiekunem osoby niesamodzielnej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących na terenie Gminy Ciasna. Jego wymiar to 84h szkoleniowych tj. 14 spotkań x 6h.

Opiekunowie poprzez uczestnictwo w warsztatach nauczą się asertywności, komunikacji, pracy z klientem otępiennym, jak animować seniorów, jak razić sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Poznają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji. Ponadto zakres szkoleń będzie każdorazowo dostosowywany do realnych potrzeb danej osoby, na etapie realizacji projektu.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o jego zakończeniu.

Już niebawem szkolenie rozpoczną kolejne grupy, a my wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia w nauce!

Posted in Bez kategorii.