Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – Informacja ogólna

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 uniemożliwiło nam realizację projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna nr RPSL.09.02.01-24-0304/19 w tradycyjnej formie. Obecnie Zespół Projektu rozważa nad wszystkimi możliwymi formami realizacji wsparcia uwzględniając przy tym Państwa bezpieczeństwo. O wszystkich ustaleniach będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Gmina Ciasna: Marek Bieńko tel. 34 357 27 74
Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”: Katarzyna Otachel tel. 790 293 330 e-mail: k.otachel@bonumvitae.ogr.pl

Posted in Bez kategorii.