Trwałość projektu

Informujemy, iż w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” zobowiązujemy się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu w okresie od 01.04.2021 r. do 31.05.2022 r.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług o zakresie i jakości zbliżonych do usług opiekuńczych świadczonych w ramach realizacji projektu.
Posted in Bez kategorii.