Zakończenie realizacji projektu w Ciasnej

Wszystko co dobre, szybko się kończy!
Dzisiaj jest ostatni dzień projektu “Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W partnerstwie z Gminą Ciasna w ramach projektu zrealizowaliśmy:
  •  4800 godzin usług opiekuńczych świadczonych Seniorom
  •  336 godzin szkolenia dla opiekunów faktycznych
  •  20 Seniorów zostało objętych teleopieką
Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy pomóc Seniorom i nie tylko w tym szczególnym czasie pandemii. Dlatego wielkie dzięki dla Wójta, Pracowników Gminy Ciasna, a także wszystkich współpracowników, z którymi mieliśmy ogromną przyjemność realizować projekt.
Jesteśmy przekonani, że do Ciasnej jeszcze powrócimy, a prowadzone działania są początkiem dalszej, równie udanej współpracy
Posted in Bez kategorii.