Usługi opiekuńcze dla Seniorów

Nasza Fundacja dba o Seniorów także w czasie pandemii.

Obecnie świadczymy usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania w gminie Ciasna (województwo śląskie) w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności rodziny w Gminie Ciasna. Nasze wykwalifikowane i doświadczone opiekunki wspierają Seniorów m.in. w pielęgnacji, pomocy higienicznej, codziennych sprawach, a także umilają czas rozmową.

Usługi opiekuńcze osobom starszym już niedługo będziemy również świadczyć w gminie Gierałtowice (województwo śląskie) w ramach projektu Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice. Rekrutacja trwa. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły w zakładce projekty.

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Posted in Bez kategorii.