Fundacja pierwszą w Polsce organizacją w HelpAge Global Network

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”, jako pierwsza organizacja z Polski dołączyła do HelpAge Global Network.

HelpAge Global Network to międzynarodowa sieć zrzeszająca ponad 150 podmiotów, działająca na rzecz stworzenia lepszego świata dla osób starszych, w którym będą mogli żyć bezpiecznie, zdrowo i godnie.

W 2050 r. blisko 20% światowej populacji będą stanowić osoby w wieku 60+, zatem  problem starzenia się społeczeństw będzie globalnym wyzwaniem dla rządów, samorządów, placówek medycznych, opiekuńczych oraz organizacji pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że już dzisiaj musimy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zminimalizować wykluczenie społeczne osób starszych i poprawić jakość ich życia.

Wierzymy, że razem możemy więcej!

Posted in Bez kategorii.