Wsparcie opiekunów faktycznych w Ciasnej – II edycja

Wraz z końcem lipca zakończyliśmy drugą edycję szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanego w ramach projektu Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opiekunowie faktyczni poprzez uczestnictwo w warsztatach nauczą się asertywności, komunikacji, pracy z klientem otępiennym, jak animować seniorów, jak razić sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Poznają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji. Ponadto zakres szkoleń będzie każdorazowo dostosowywany do realnych potrzeb danej osoby, na etapie realizacji projektu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym i uroczystym rozdaniem zaświadczeń Uczestnikom Projektu.

Już we wrześniu ruszamy z kolejną, trzecią odsłoną szkolenia Wsparcie opiekunów faktycznych!

Posted in Bez kategorii.