ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB

 

OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Rozeznanie rynku podreczniki

Posted in Bez kategorii.