ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB – Rozeznanie rynku catering

Posted in Bez kategorii.