ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/07/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/07/2019

– na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek
szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”,
w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0167/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Droga do lepszego jutra” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0167/17, planuje zrealizowanie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących: organizację egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych.

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/07/2019

Posted in Bez kategorii.