ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB

  OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Rozeznanie rynku podreczniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB – Rozeznanie rynku catering

Projekt “Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT”

Projekt Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT nr RPSW.08.04.26-12-0073/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany przez Fundację MOŻESZ WIĘCEJ (lider) oraz Fundację na Rzecz Seniorów BONUM VITAE (partner), Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Działanie: RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub […]

Opaska dla Seniora – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje Program Opieka 75+

Opaska dla Seniora – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje Program Opieka 75+ Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na […]

Bezpłatne prawo jazdy kat. B, C+E

Bezpłatne prawo jazdy kat. B, C+E Oferujemy możliwość bezpłatnego uzyskania prawa jazdy kategorii B lub C+E w oparciu o projekt „Akcja Integracja i Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki: – niepełnosprawne; – bierne zawodowo; – pełnoletnie; – z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym; – zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego: miasto Bełżyce, […]

Nieruchomości Seniora – bezpłatne porady…

NIERUCHOMOŚCI SENIORA – BEZPŁATNE PORADY to projekt, który realizujemy w Lublinie we współpracy z ekspertami rynku mieszkaniowego.  Dzięki niemu osoby starsze otrzymują bezpłatnie porady dotyczące wszelkich spraw związanych z nieruchomościami. Pomagamy też w rozwiązaniu trudnych spraw dotyczących: zadłużenia – oddłużenia, egzekucji oraz licytacji komorniczej, podziału majątku, alimentów problemów dotyczących lichwy i pożyczek pozabankowych, wadliwych nakazów […]

Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym…

Wsparcie seniorów dzięki funduszom unijnym – ponad 84 tys. osób skorzystało z różnych form wsparcia we wszystkich programach operacyjnych UE dla seniorów – poinformował w czwartek (14 grudnia) wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Wiceminister wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, w trakcie której posłowie wysłuchali informacji MR na temat możliwości finansowania ze środków europejskich […]

Nigdy nie jest za późno na hobby!

Nigdy nie jest za późno na hobby. Wiedzą o tym osoby, które pasjonują się czymś i nie narzekają na brak zajęć. Spędzanie czasu na ukochanym zajęciu odpręża, i wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne. Statystycznie hobbyści są bardziej ruchliwi, ćwiczą swój umysł i zachowują dłużej sprawność. Mają bowiem swój sposób na życie, którego się trzymają. Oczywiście […]

Szkoła Superbabci i Superdziadka ma już 10 lat!

Szkoła Superbabci i Superdziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą spełniać się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom. Stawia na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, a praca w grupie stanowi […]