Uruchomienie Klubu Seniora

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” wraz z Instytutem Rozwiązań Biznesowych serdecznie zaprasza osoby w wieku 50 + zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora funkcjonującego w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 7. Klub Seniora powstał w ramach realizacji projektu „Pora na Seniora” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0032 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY NP/01/05/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej” w ramach projektu: „Nowa Perspektywa!”   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Nowa […]

Halo Senior – system teleopieki

Halo Senior – system teleopieki z wykorzystaniem opaski monitorującej i aplikacji webowej… Opaska telemedyczna Halo Senior jest urządzeniem przeznaczonym dla osób wymagających stałej opieki – zwiększa ich bezpieczeństwo, samodzielność oraz zapewnia poczucie komfortu. Dodatkowo wyposażona jest w przyciski, które pozwalają użytkownikowi połączyć się z trzema przypisanymi numerami telefonów i w razie potrzeby wezwać pomoc. Użytkownik […]

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019

ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DdLJ/01/04/2019 – na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń „Pracownik obsługi biurowej”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Opiekunka dziecięca” w ramach projektu: „Droga do lepszego jutra”   OPIS PRZEDMIOTU […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „WIEKOWI=PRZEBOJOWI”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0033/18, pn.: „Wiekowi = przebojowi”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]

Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych. Opis produktu: Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z […]

Bezpłatny kurs komputerowy i j. angielskiego – Mazowieckie

Bezpłatny kurs komputerowy i j. angielskiego dla pracujących i bezrobotnych Zdobądź bezpłatnie kwalifikacje cyfrowe, naucz się angielskiego. Zapewniamy podręcznik i certyfikat. CO OFERUJEMY? – szkolenia z zakresu języka angielskiego (60 godzin) – szkolenia komputerowe (80 godzin) – zajęcia blisko miejsca zamieszkania, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów – możliwość zdobycia certyfikatów zewnętrznych uznawanych na rynku pracy – […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB

  OFERTOWE nr 01/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Rozeznanie rynku podreczniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/ SZACOWANIA CEN bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2018/ZKZPB – Rozeznanie rynku catering

Projekt “Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT”

Projekt Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT nr RPSW.08.04.26-12-0073/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany przez Fundację MOŻESZ WIĘCEJ (lider) oraz Fundację na Rzecz Seniorów BONUM VITAE (partner), Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Działanie: RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub […]